Inloggen forum & ledengedeelte - registreren

Nieuws

Beëindiging lidmaatschap Schild Holland Fonds N.V.

Het bestuur van Forumvast heeft het lidmaatschap van Schild Holland Fonds N.V. op 4 maart jongstleden met directe ingang beëindigd. De beëindiging van het lidmaatschap volgt op een statutair vastgestelde schorsingstermijn van maximaal 6 maanden. Aangezien Schild Holland Fonds de in de persberichtgeving van 4 en 7 september 2012 geopperde schijn van belangenverstrengeling, ondanks herhaalde uitnodiging daartoe door het bestuur, niet inhoudelijk heeft weerlegd, kon de schorsing na afloop van 6 maanden niet worden opgeheven, waardoor beëindiging van het lidmaatschap onvermijdelijk was. Het bestuur van Forumvast onthoudt zich van nader commentaar.

terug