Inloggen forum & ledengedeelte - registreren

Nieuws

Provisieverbod (en beperkingen)

Provisieverbod (en beperkingen) was het onderwerp van de presentatie door de heer Leenders van Brands Advocaten tijdens de Algemene Ledenvergadering van Forumvast op 9 juni jongstleden. De heer Leenders is gespecialiseerd in de toezichtswetgeving die van toepassing is op partijen die actief zijn op de financiële markten.
 
De historie en de ontwikkelingen rondom het provisieverbod werden besproken. Daarnaast werd nader ingegaan op wat provisie volgens de Wft is en het brede toepassingsbereik van de definitie. Doel en strekking van provisieverboden en -beperkingen, blijken met voortschrijdend inzicht ook ongewenste effecten met zich mee te hebben gebracht. De heer Leenders gaf helder inzicht in de consequenties voor abi's en beheerders, maar ook voor (on-) gereguleerden. De boeiende presentatie werd afgesloten met verwachtingen voor de toekomst v.w.b. het provisieverbod.

 

terug