Nieuws

Schorsing Schild Holland Fonds

Naar aanleiding van de berichtgeving in de pers van 4 september jongstleden, heeft het bestuur van Forumvast Schild Holland Fonds N.V. per direct geschorst. Het betreffend lid is in de gelegenheid gesteld het bestuur schriftelijk te informeren. Hangende deze schorsingsprocedure, zal het bestuur van Forumvast zich onthouden van nadere mededelingen.
Amsterdam, 6 september 2012
 

terug