Nieuws

Kennismakingsbijeenkomst 7 april 2011

Op donderdag 7 april aanstaande vindt in Amsterdam de kennismakingsbijeenkomst van Forumvast plaats.
Tijdens deze bijeenkomst zal nader worden ingegaan op historie, toelichting statuten, huishoudelijk reglement, minimumeisen gedragscode. Daarnaast wordt de begroting 2011 toegelicht en komen beleidsmatige speerpunten uitvoerig aan de orde.

Op dit moment hebben - naast de leden - zich 16 geïnteresseerde aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsproducten aangemeld.

terug