Nieuws

Verlaagde contributietarieven 2014

De Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met een verlaging van de contributie voor 2014. Op basis van de begroting 2014, komt de contributie uit op tussen de € 500,= en € 2.500,= gestaffeld naar assets under management. Nadere informatie kunt u vinden in het huishoudelijk reglement .

terug