Nieuws

Informatie-uitwisseling AIFMD bijeenkomst Forumvast succesvol

Gistermiddag vond de besloten AIFM-D bijeenkomst voor leden van Forumvast plaats. Doel was het uitwisselen van informatie en ervaringen om hier vooral voordeel uit te halen. De uitkomsten van de door leden ingevulde enquete werden door de heer Van Eersel van Holland van Gijzen gepresenteerd 'AIFMD onder de leden' en nader toegelicht. Daarna nam de heer Boogaard van de Autoriteit Financiële Markten het woord over totstandkoming, voorbereiding, implementatie en uitvoering van de richtlijn. Duidelijk werd ook dat de AFM waar mogelijk informatie up-to-date en beschiklbaar houdt om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De heer Van der Ploeg deelde met de zaal de overwegingen van Vesteda om in een zo vroeg mogelijk stadium het AIFMD traject in te gaan. Leerzame ervaringen kregen de toehoorders van hem mee. De bijeenkomst werd afgesloten met een levendige discussie door aanwezige leden en genodigden, het bestuur van Forumvast en de panelleden. Het bestuur van Forumvast dankt de sprekers en leden voor hun aanwezigheid en betrokkenheid. De komende periode wordt bezien in hoeverre en op welke wijze Forumvast voor haar leden een rol kan spelen bij het AIFMD traject.

terug