Nieuws

Informatieve bijeenkomst Forumvast tijdens Provada

Op woensdag 8 juni 2011 jongstleden organiseerde Forumvast – de nieuwe Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten – een tweede informatiebijeenkomst voor leden en geïnteresseerden.

Sprekers waren afkomstig van AFM, NPEX, Vastgoedvergelijker.nl/Participatieaanbod.nl, Beurswaage
en Scope Group, het leidende rating instituut voor vastgoedbeleggingsfondsen in Duitsland.
Inhoudelijk bleek het programma in een grote behoefte van aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten
te voorzien. Een en ander vertaalde zich ook naar een hoge opkomst.

Het bestuur van FORUMVAST is verheugd zich gesteund te voelen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij dit nieuwe initiatief om te komen tot een branchebrede vereniging, die zich primair richt op het behartigen van de belangen van haar leden. Een van de speerpunten van FORUMVAST is het optreden als spreekbuis richting de AFM en STV op het gebied van toezichtwetgeving, respectievelijk de (wettelijke) richtlijnen voor prospectustoetsing.FORUMVAST zal de - aan het lidmaatschap verbonden - kwaliteitseisen monitoren en waar nodig aanscherpen.

Op dit moment is ruim 60% van de markt aangesloten bij FORUMVAST. Het bestuur ontving na afloop van de bijeenkomst concrete toezeggingen van nieuwe leden, waardoor de organisatiegraad gestaag stijgt.

Voor een actueel ledenoverzicht verwijzen wij naar Leden FORUMVAST.

terug