FORUMVAST

Transparant en helder

FORUMVAST is een belangenvereniging voor aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsproducten, die zich hoofdzakelijk richten op particuliere beleggers.

Aanbieders

Voor een laagdrempelige opzet en gerichte aanpak van een aantal relevante aandachtsgebieden met een overeenkomstig beperkt – financieel – ambitieniveau, verwachten de initiatiefnemers dat FORUMVAST een zeer brede groep van aanbieders zal aanspreken, zodat het nagestreefde draagvlak – 70% van de markt – haalbaar moet zijn.

Het laagdrempelige karakter van de branchevereniging komt ook tot uitdrukking in een zeer beperkte ballotage bij het toelaten van leden. Daar staat tegenover dat in de statuten en reglementen een duidelijk mechanisme is opgenomen om leden te kunnen schorsen of te royeren, indien de regels van de model-gedragscode van de vereniging worden overschreden of de integriteit van een lid anderszins in het geding is. Het bestuur heeft hierbij een ruime discretionaire bevoegdheid. Ook zal niet worden toegestaan het lidmaatschap op enigerlei wijze als marketing tool te gebruiken.

Op basis van de begroting 2024, is de jaarlijkse contributie neerwaarts bijgesteld tussen de € 250,= en
€ 1.250,= gestaffeld naar assets under management.

Heeft u vragen?

Bel ons 085 – 1300 230 of stuur een e-mail naar info@forumvast.nl